WYJAZD NA BASEN

Program turnusu przewiduje jeden wyjazd na basen do Wadowic  w każdym tygodniu (wstęp płatny indywidualnie)