Misja Fundacji Oaza Życzliwości

Fundacja Oaza Życzliwości zajmuje się ochroną i promocją zdrowia dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność odpłatną, organizując wczasy zdrowotne,oraz poprzez działalność nieodpłatną prowadząc domy dialogu. Misją fundacji jest wspieranie młodzieży we wszechstronnym rozwoju, ochrona przed nałogami i innymi zagrożeniami, oraz inspirowanie młodych ludzi do czynnego udziału w życiu społecznym.

Władze Fundacji

Hanna Groszek – Prezes Fundacji

Beata Bodzioch – Członek Zarządu