Terminy turnusów w 2019 r / 2020 r.


Terminy turnusów w 2019 i 2020 roku

21.09 – 05.10.2019 r.

05.10 – 19.10.2019 r.

19.10 – 02.11.2019 r.

02.11 – 16.11.2019 r.**

16.11 – 30.11.2019 r. ** Rekolekcje dla gospodyń domowych i parafialnych z warsztatami zdrowego gotowania

30.11 – 14.12.2019 r. ** Rekolekcje adwentowe

terminy turnusów na 2020 roku

28.12. 2019- 11.01.2020 r. *  Turnus Noworoczny z Zabawą Sylwestrową

11.01.2020- 25.01.2020 r.**

25.01.2020- 8.02.2020 r.**

8.02.2020- 22.02.2020 r.

22.02.2020- 7.03.2020 r.

7.03.2020- 21.03.2020 r.

21.03.2020- 4.04.2020 r.

4.04.2020- 10.04.2020 r. *- rekolekcje wielkopostne

18.04.2020- 2.05.2020 r.

2.05.2020- 16.05.2020 r.

16.05.2020-30.05.2020 r.

30.05.2020-13.06.2020 r.

13.06.2020-27.06.2020 r.

27.06.2020- 4.07.2020 r. – pobyt tygodniowy

4.07. 2020-11.07.2020 r.- rekolekcje dla młodych

11.07.2020-25.07.2020 r.

25.07.2020-8.08.2020 r.

8.08.2020-22.08.2020 r.

22.08.2020-5.09.2020 r.

5.09.2020-19.09.2020 r.

19.09.2020-3.10.2020 r.

3.10.2020-17.10.2020 r.

17.10.2020-31.10.2020 r.

31.10.2020-14.11.2020 r.**

14.11.2020-28.11.2020 r.**

28.11.2020-12.12.2020 r.** rekolekcje adwentowe

*Cena promocyjna 100 zł taniej

** Cena promocyjna 200 zł taniej