Terminy turnusów w 2019 r.


Terminy turnusów w 2019 roku

29.12 – 12.01.2019 r. Turnus Noworoczny połączony z Zabawą Sylwestrową

12.01 – 26.01.2019 r.

26.01 – 09.02.2019 r.*

09.02 – 23.02.2019 r.*

23.02 – 09.03.2019 r.*

09.03 – 23.03.2019 r.

23.03 – 06.04.2019 r.

06.04 – 19.04.2019 r. **

27.04 – 11.05.2019 r.

11.05 – 25.05.2019 r.

25.05 – 08.06.2019 r.

08.06 – 22.06.2019 r.

22.06 – 06.07.2019 r.

06.07 – 13.07.2019 r. Rekolekcje dla młodzieży z postem Daniela

13.07 – 27.07.2019 r.

27.07 – 10.08.2019 r.

10.08 – 24.08.2019 r.

24.08 – 07.09.2019 r.

07.09 – 21.09.2019 r.

21.09 – 05.10.2019 r.

05.10 – 19.10.2019 r.

19.10 – 02.10.2019 r.

02.10 – 16.11.2019 r.

16.11 – 30.11.2019 r. Rekolekcje dla gospodyń domowych i parafialnych z warsztatami zdrowego gotowania

30.11 – 14.12.2019 r. Rekolekcje adwentowe

*Cena promocyjna 100 zł taniej

** Turnus wielkopostny 200 zł taniej (14 dni)